top of page

Reelle felleskostnader med og uten felleslån

Mange ser på felleskostnadene i et borettslag og konkluderer med at det er dyrere å bo i borettslag enn f.eks. i selveierbolig. - Det er ikke korrekt. 

Benytter du deg av IN-ordning kan du nedbetale så mye du ønsker av din andel av felleslånet. Betaler du ned andelen 100% sitter du kun igjen med de ordinære driftskostnadene, tilsvarnde de du ville hatt i et boligsameie.

 

Bor du i en enebolig eller rekkehus er sjansen stor for at du i dag betaler langt mer for disse kostnadene siden borettslaget innhenter tilbud med stordriftsfordeler. Typiske tjenestene som inngår i felleskostnadene er kabel-TV, internett, eiendomsskatt, brøyting, renovasjon, byggforsikring, løpende vedlikehold, kommunale avgifter, mm.

Se kostnadene nedenfor, med og uten andel av felleslånet, før og etter skattelette på rentedelen.

Viste renter er basert på tilbud fra bank pr juni 2024

Hva betyr

IN-ordning?

In-ordningen innebærer at du som andelseier kan velge helt eller delvis å nedbetale din andel av borettslagets fellesgjeld

Hva Ai sier om borettslag

Vi spurte chat GPT om fordelene med å bo i borettslag

-> Les mer  

bottom of page