top of page

Mulighet for utleie i egen bolig

2404-02-INT-i-04-D-kitchen_R02.jpg

Mulighet for utleie i egen bolig

Reduser dine bokostnader

2404-02-INT-i-03-D-living-kitchen_R01.jpg

1 leilighet  :  2 alternativer

   Ønsker du med eller uten utleiedel?

I Bygg B tilbyr vi leiligheter hvor deler av leiligheten kan gjøres om til utleiedel slik at leieinntektene kan redusere eierens bokostnader.

Noen av fordelene

Image by Braňo

Gunstig beskatning gir besparelser for eier

Gunstig beskatning gir

besparelser for eier

Det norske skattesystemet gjør det svært gunstig å leie ut deler av egen bolig da leieinntekter ikke skattelegges mens det gis skattefritak for kjøpers lånerenter. Dette gir en meget gunstig økonomisk effekt for kjøper, og gir langt flere kjøpere muligheten til å kjøpe en så stor bolig.

 

I vårt regneeksempel dekker antatte leieinntekter hele 58% av de beregnede finanskostnader for kjøper (*). Finanskostnader etter skatt ble for en leilighet på 136 m2 redusert fra ca kr 12.100,- til ca kr 5.100,- pr mnd.

Image by Tierra Mallorca

Økt verdijustering for kjøper

Økt verdijustering for kjøper

Høyere boligverdi gir oftest økt årlig verdijustering for kjøper. I et marked hvor boligprisene stiger betyr det høyere årlig verdiøkning for en større og dyrere bolig enn for en mindre og billigere bolig. En kjøper som benytter seg av muligheten for å kjøpe en dyrere bolig enn de normalt ville hatt råd til, som en følge av at leieinntektene reduserer de endelige bokostnadene, vil derfor potensielt få en større årlig verdistigning på boligen. Denne verdistigningen kommer i tillegg til de direkte leieinntektene hybelen gir.  

Painting Wall

Konvertible løsninger

Konvertible løsninger

Dersom kjøperens behov endrer seg kan areal anvendt til hybel i ettertid tilbakeføres til arealer for kjøpers egen bruk og vise versa. Vi har en del «godt voksne» interessenter som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet men som er skeptisk til å redusere boligarealet. Med den nye modellen kan de f.eks. velge å benytte hele leilighetsarealet selv, og endre til hybel dersom de finner ut at de ikke har så stort arealbehov som de først trodde. - Moderne leiligheter er oftest langt mer arealeffektiv enn eldre eneboliger, og mange får en positiv aha-opplevelse når de flytter inn i sin første leilighet.

 

For kjøpere i etableringsfasen kan det være aktuelt å leie ut hybel i begynnelsen for på sikt å ta det samlede leilighetsareal til egen bruk etter hvert som familien vokser og/eller økonomien styrker seg.

bottom of page